Σύνδεση Single Sign-On (SSO) στις υπηρεσίες / εφαρμογές του ΕΚΤ: Unspecified Service Provider